Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Avdeling Øreåsen

Publisert: 05.04.2016 09:02

Vårt fokusområde er "Godt språkmiljø i en mangfoldig barnehage".

Avdeling Øreåsen består av fem avdelinger med plass til ca 100 barn i alderen 0-6 år.

Vi har fokus på språk og kultur fordi vi mener det er med på å styrke og utvikle barnas identitet, selvfølelse, og kulturelle tilhørighet. Den aller beste språklæring skjer i samspill mellom barn, og mellom voksne og barn i alle hverdagssituasjoner.

Øreåsen barnehage har flere barn fra ulike nasjonaliteter. Vi er opptatt av at det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen støtter barn ut i fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Øreåsen barnehage benytter ulike verktøy for god språkstimulering som " Snakkepakken", "Trollord", " Språkleker", " Bokkofferter" og " Språk kista". Språk har stort fokus i hverdagen.

Øreåsen barnehage har lavvoer, som ligger tett inntil barnehagen. Her lages det mat på bål og barna får utfolde seg i naturen.

Enhetsleder er  Cathrine Hild Hansen

Vår grunnbemanning består av pedagogisk leder, barnehagelærer, fagarbeidere og/eller assistenter, samt at vi kan benytte ekstraressurser for å dekke barns individuelle behov.


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS