Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Avdeling Øreåsen

Publisert: 07.02.2013 14:23

Vi har  fokus på " det kulturelle mangfold og uteliv".

Avdeling Øreåsen består av fem baser med plass til 100 barn i alderen 0-6 år.

Øreåsen barnehage har flere barn fra ulike nasjonaliteter. Vi er opptatt av at det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen støtter barn ut i fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Øreåsen barnehage benytter ulike verktøy for god språkstimulering som " Snakkepakken", " Språkleker", " Bokkofferter" og " Skrivedansen". Språk har stort fokus i hverdagen.

Øreåsen barnehage har lavvoer, som ligger tett inntil barnehagen. Her lages det mat på bål og barna får utfolde seg i naturen.

Enhetsleder er Unn Wentzel Jensen og Cathrine Hild Hansen er FØP leder.

Vår grunnbemanning består av pedagogisk leder, førskolelærer, fagarbeidere og/eller assistenter, samt at vi kan benytte ekstraressurser for å dekke barns individuelle behov.


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS