Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Kommunal fysioterapi til voksne og eldre

Av Lene Marling Publisert: 06.12.2013 13:31

Kommunefysioterapi er et gratis tilbud for deg som bor i Rygge kommune og ikke kan benytte fysikalsk institutt.  Du kan bli henvist via fastlege,  sykehus,  hjemmesykepleie, institusjon eller  annet helsepersonell. Du kan også ta kontakt med oss direkte på telefon eller e-post.

Vilje til vekst

 Fysioterapitjenesten for voksne kan bistå med:

 • Undersøkelse og vurdering av funksjonsnivå i dagliglivet.
 • Råd og veiledning i forhold til mestring av oppgaver i dagliglivet, for eksempel trappegang, reise og sette seg, komme seg inn og ut av seng.
 • Fysioterapibehandling i hjemmet, hvis du ikke kan komme deg til et fysioterapiinstitutt.
 • Fysioterapi som del av hverdagsrehabiliteringsteamet.
 • Oppstart av behandling etter sykehusinnleggelse, inntil bruker kan få plass på et fysioterapiinstitutt og er i stand til å komme dit.
 • Veiledning til bruker og pårørende ved behov.
 • Fysioterapi og veiledning på Rygge Rehabilitering og Ryggeheimen sykehjem
 • Oppfølging ved behov etter rehabiliteringsopphold på Rygge Rehabilitering 
 • Gruppetrening for brukere av dagsenter og beboere i eldresenteret.
 • Bassengtrening for brukere med muskel- og skjelettsmerter.
 • Deltagelse i tverrfaglige ansvarsgrupper og i arbeidet med Individuell Plan (IP).

 

 


Kontaktinformasjon

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS