Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Samfunnsplanlegging

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 25.10.2015 17:06

Samfunnsplanlegging har som formål å legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. I tillegg skal den gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn.

Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal planleggingen legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

I venstremenyen vil du blant annet finne kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner og årsrapporter som er vedtatt av Kommunestyret.

 


Kontaktinformasjon

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS