Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Kommuneplanlegging

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 09.09.2011 10:33

Kommunen skal i henhold til plan-og bygningsloven utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder.

Rygge er en liten kommune, med attraktive arealer og store arealkonflikter. Rygge er den kommunen i Østfold som har prosentvis størst andel areal til offentlig infrastruktur (veg, flyplass, jernbane), og er den kommunen som i perioden 1993-2004 hadde prosentvis størst avgang av dyrket mark!

Kommunen er tettest befolket av alle kommunene i Østfold (mer enn 10 ganger høyere enn landsgjennomsnittet) og er den kommunen i fylket som har høyest andel av befolkningen som bor i tettbygde strøk. Kommunen tar derfor sikte på å styre arealbruken og utbyggingstakten slik at naturverdiene bevares, og kommunen også i framtiden kan stå fram som en landlig kommune.

Kommuneplanen for 2011-2022 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.11


Kontaktinformasjon

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS