Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Alkoholsalg

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 20.11.2013 13:11

Kommunen har ansvar for utførelse og kontroll av salgs- og skjenkebevilling.

Beskrivelse
Kommunen skal sikre at alkoholholdig drikk selges eller serveres etter alkohollovens bestemmelser og etter vedtatte retningslinjer i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rygge kommune.

Målgruppe
Enkeltmannsforetak eller  firma.

Kriterier
Den som kan få salgs- eller skjenkebevilling skal fylle følgende krav:

 • Foretaket skal være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Bevillingshaver, eiere og daglig leder skal ha uklanderlig vandel ihht. politi og skatte- og avgiftsmyndigheter.
 • Styrer og stedfortreder skal ha uklanderlig vandel ihht. politiet.
 • Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven før bevillingen kan utøves. Kunnskapsprøven tas ved Servicetorget i Rygge kommune. 
 • Bevillingshaver må i tillegg til skjenkebevillingen ha serveringsbevilling.
 • Ved ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkelt anledning, kreves informasjon om bevillingssøker, styrer/stedfortreder, samt om arrangementet


 

Søknadsprosessen

Salgs- eller skjenkebevilling gir bevillingshaver tillatelse til å selge eller skjenke alkoholholdig drikk etter gjeldende vedtak og etter alkohollovens bestemmelser for perioder inntil 4 år.

Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap) og skjenkebevilling for en enkelt anledning til og med 3 dager. Ambulerennde bevilling koster per 1.1.2013 kr 280,- pr. bevilling. Skjenkebevilling for en enkelt anledning gebyrlegges ut fra antall deltagere. Se forøvrig Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Søknadsfrist er 14 dager før arrangementet skal avholdes. 

Det kan søkes om skjenkebevilling for en bestemt del av året for 4 dager eller mer.

Søknad sendes elektronisk til kommunen.

Kunnskapsprøven

 • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 svar være riktige.
 • Prøvetakeren har kun anledning til å bruke ordbøker som hjelpemiddel, for eksempel engelsk-norsk / norsk-engelsk ordbok.
 • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter. I tillegg får prøvetakere som gjennomfører papirbasert prøve, 10 minutter til å fylle ut personalia og overføre svarene til svarskjemaet på forsiden av prøvesettet.

 

Helsedirektoratet tilbyr et e-læringskurs for kunnskapsprøven.

Pris:
Kr 300,- for å avlegge kunnskapsprøve.

Gebyrer:

Det betales gebyr etter antal solgte/skjenkede liter alkohol. Gebyret er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og er pr. 1.1.13:

Salg:

 • 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe1.

 

Skjenking:

 • 0,36 kr pr. vareliter for lakoholholdig drikk gruppe 1.
 • 1,00 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 2.
 • 3,28 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 3.

 

Bevillingsgebyret utggjør pr år minimum kr 1370,- for slag og kr 4050,- for skjenking.


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS