Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Alkoholsalg

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 04.10.2016 13:06

Kommunen har ansvar for utførelse og kontroll av salgs- og skjenkebevilling.

Beskrivelse
Kommunen skal sikre at alkoholholdig drikk selges eller serveres etter alkohollovens bestemmelser og etter vedtatte retningslinjer i Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune.

Målgruppe
Enkeltmannsforetak eller  firma.

Kriterier
Den som kan få salgs- eller skjenkebevilling skal fylle følgende krav:

 • Foretaket skal være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Bevillingshaver, eiere og daglig leder skal ha uklanderlig vandel ihht. politi og skatte- og avgiftsmyndigheter.
 • Styrer og stedfortreder skal ha uklanderlig vandel ihht. politiet.
 • Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven før bevillingen kan utøves. Kunnskapsprøven tas ved Servicetorget i Rygge kommune. 
 • Bevillingshaver må i tillegg til skjenkebevillingen ha serveringsbevilling.
 • Ved ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for en enkelt anledning, kreves informasjon om bevillingssøker, styrer/stedfortreder, samt om arrangementet. Salgs- eller skjenkebevilling gir bevillingshaver tillatelse til å selge eller skjenke alkoholholdig drikk etter gjeldende vedtak og etter alkohollovens bestemmelser for perioder inntil 4 år.


Søknadsprosessen

Det kan søkes om ambulerende skjenkebevilling (sluttet selskap) og skjenkebevilling for en enkelt anledning til og med 3 dager.
- Ambulerende bevilling koster per 1.1.2016 kr 340,- pr. bevilling.
- Skjenkebevilling for en enkelt anledning gebyrlegges ut fra antall deltagere. Se forøvrig Alkoholpolitisk handlingsplan. Søknadsfrist er 30 dager før arrangementet skal avholdes. 

Søknad sendes elektronisk til kommunen.

Kunnskapsprøven

 • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 svar være riktige.
 • Prøvetakeren har kun anledning til å bruke ordbøker som hjelpemiddel, for eksempel engelsk-norsk / norsk-engelsk ordbok.
 • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter. I tillegg får prøvetakere som gjennomfører papirbasert prøve, 10 minutter til å fylle ut personalia og overføre svarene til svarskjemaet på forsiden av prøvesettet.

 

Helsedirektoratet tilbyr et e-læringskurs for kunnskapsprøven.

Vinn tilbyr seminar/kurs for kunnskapsprøven

Pris:
Kr 400,- for å avlegge kunnskapsprøve.

Gebyrer:

Det betales gebyr etter antall solgte/skjenkede liter alkohol. Gebyret er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og er pr. 1.1.15:

Salg:

 • 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe1.

 

Skjenking:

 • 0,44 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 1.
 • 1,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 2.
 • 3,87 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk gruppe 3.

 

Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1540,- for salg og kr 4800,- for skjenking.


Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS