Gå til innhold Globalmeny Forsiden

Selvbetjening 24:7

Av Britt-Unni Baggerød Publisert: 10.06.2016 10:28

I vår selvbetjeningsportal 24:7 finner du alle våre søknadsblanketter som kan sendes inn elektronisk.

Generelt om portalen
Rygge kommunes selvbetjeningsportal er utviklet for å gi innbyggere og næringsliv økt grad av selvbetjening og innsyn i kommunal forvaltning. Portalen inneholder et antall elektroniske skjema, og flere av disse er tilgjengelig på Finn tjeneste.

Søkere som sender inn skjema gjennom portalen får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn. Påloggede søkere vil imidlertid alltid kunne finne igjen sine innsendte søknader i sitt arkiv.

Krav til bruk
For å kunne mellomlagre et skjema eller få tilgang til logg over tidligere innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få forhåndsutfylt brukeropplysninger som du har registrert i de ulike elektroniske skjemaene du benytter.

en del av våre tjenester/blanketter er innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides satt som standard. Dette er gjort for å tilfredsstille krav til sikker autentisering av søker.

Det er også mulig å ta i bruk en del blanketter i portalen uten å registrere deg som bruker/logge deg på. Det anbefales imidlertid at søkere registrerer seg som brukere av portalen, da dette gir en del fordeler og merverdi for søkerne, blant annet forhåndsutfylling av enkelte felt, mellomlagring av skjema, samt et personlig arkiv over innsendte skjema. For å registrere deg som bruker i portalen må du registrere deg under menypunktet "Ny bruker" med blant annet e-postadresse.

Tjenester i portalen - Skjermdialoger
Portalen inneholder en rekke elektroniske skjema (skjermdialoger). Disse skjemaene er laget slik at de veileder søkeren gjennom søknadsprosessen, blant annet med veiledningstekst og linker til relevante informasjonskilder. Skjemaene inneholder også en rekke kontrollmekanismer som sikrer at skjemaet er tilstrekkelig utfylt før innsending.


Kontaktinformasjon

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 Dilling Kommunenr 0136
Tlf: +47 69 26 43 00 Faks: +47 69 26 43 01 E-post: postmottak@rygge.kommune.no
Org.nr.: 959 272 492 Kontonr.: 1503 37 49888
Webredaktør: Britt-Unni Baggerød Ansvarlig redaktør: Rådmann Ivar Nævra Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS